1. ZH Computer Corp.

      Games:

      Microsoft Klotski (Developer)