1. Persons with names starting with X:

   Xia, Ming
   Xia, Shu Sheng
   Xiang, Cheng
   Xiangyu, Wang
   Xiao, Snake
   XiaoFeng, Wang
   Xiaoxiao, Zhu
   Xu, Blood
   Xu, Bonnie
   Xu, John
   Xu, Kai
   Xu, Tina
   Xu, Xiaoming
   Xuan, Jacky
   Xue, George
   XueSong, Lv
   Xusong, Ning
   XXVII, Anthony P. Constantino
   Xzibit

   Note: bolded names indicate people that worked on a game that was released within the last four years.